Skolans vision

Skolans vision och mål

Vi föds med inneboende unika resurser och möjligheter. Alla barn bär inombords med sig den människa hon kommer att bli. Genom att på rätt sätt tillvarata och stimulera dessa resurser, ges barnet en möjlighet att utvecklas optimalt.


Skolan vill erbjuda en miljö, handledning och stöd, för att hjälpa barnet att utveckla sin fysiska, sociala, emotionella, andliga och intellektuella kapacitet.

Det slutliga målet är att stödja byggandet av en holistisk människa, som effektivt och positivt kommer att bidra till samhället och världen.