Om oss

Välkommen

Montessoriskolan Lära för livet är en fristående skola i Varberg som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö i vacker miljö. Skolan är liten "där alla känner alla". Undervisningen i förskolan (åldrarna 1-6 år), låg och mellanstadiet (åldrarna 6-12 år) är förlagd till vår huvudbyggnad i Breared, Varberg. Omgivningen är vacker med både vatten och skog inpå knuten. Skolan bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik med åldersintegrerade klasser och följer den svenska nationella läroplanen.


Montessoriskolan Lära för livet startades 1994 och drivs som stiftelse utan vinstintresse.


Målet för Montessoriksolan Lära för livets verksamhet är att ge barn och elever bästa möjliga förutsättningar för lärande och omsorg. Det är viktigt att alla skall känna sig trygga i vår miljö och att barnet får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap som stannar hela livet. Lära för livet, är ju dessutom namnet på vår skola.