1-6 år

åldrana 1-6 år

Detta är den viktigaste tiden i människans liv.


Nu sker många synbara förändringar.

Det är nu grunden läggs, framför allt för språk och motorik. Barnet bygger upp sig självt genom erfarenheter i miljön.


Nu byggs den individuella personligheten. Alla barnens sinnen är öppna för intryck. Viljan utvecklas och karaktären tar form.


Barnet arbetar för att bli oberoende av den vuxne. Det är nu som barnets inlärningsförmåga är som bäst. Aldrig mer kommer hjärnan ha denna energitillströmning.
Vi serverar:


7.30 - 8.00        frukost


9.30 - 10.00     frukt stund


11.30 - 12.15      lunch


14.30 - 15.00    mellanmål