6-12 år

åldrana 6-12 år

Barnet kännetecknas nu av ännu större nyfikenhet och kunskapsiver. De har en stark dragning till att förstå sin omvärld och det sammanhang de lever i. Intresset för moraliska frågor är stort och barnet vill gärna diskutera rättvisefrågor, solidaritet och etik i samhället. De börjar också bli medvetna om orsak och verkan och utvecklar ett mer avancerat abstrakt tänkande. De arbetar gärna i grupp och tränar på så sätt sitt sociala beteende.