Hem

1 - 6 år

förskola

6 - 12 år

skola

Vi söker en legitimerad förskollärare

Vem söker vi:

En legitimerad förskollärare med intresse för Montessoripedagogik som vill stötta vårt team med kompetens, fantasi och energi.

Arbetsplats:

Montessoriskolan Lära för livet är en fristående skola och förskola i Varberg som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö i vacker miljö. Vi har ett internationellt team med olika bakgrunder som speglar våra barns bakgrunder.

Vi är motiverade och våra barn står i centrum för vårt dagliga arbete. Förskolans läroplan Lpfö 18, Skollagen, FN:s barnkonventionen och Montessoripedagogiken ligger till grund för vår planering och utvärdering.

Krav:

  • Förskollärarexamen
  • Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på Polismyndigheten (polisen.se)